NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Peder Sivertsens vei 20, 9700 LAKSELV

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no

Telefon

407 02 820

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 360, 9711 LAKSELV

Kontornummer

4720