NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Peder Sivertsens vei 20, Lakselv

Åpningstid

09.00–14.30

Telefon

21 05 10 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 360, 9711 Lakselv

Telefaks

21 05 10 01

Kontornummer

4720

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Brukerutvalg

Felles brukerutvalg med NAV Finnmark