NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud - kontorinformasjon

Besøksadresse

Buskerudveien 126, 3027 Drammen

Åpningstid

09.00–15.00 mandag–fredag

Telefon

31 02 90 50

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Buskerudveien 126, 3027 Drammen

Kontornummer

4706

Opplysninger

E-post: nav.hms.buskerud@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt