NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud - kontorinformasjon

Besøksadresse

Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.buskerud@nav.no

Telefon

40702806

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN

Kontornummer

4706