NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder - kontorinformasjon

Besøksadresse

Holthes vei 1, 4848 Arendal

Telefon

37 41 91 60 (teknikk: 37 41 92 07)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Holthes vei 1, 4848 Arendal

Telefaks

37 41 91 61

Kontornummer

4709

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.aust-agder@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt

Åpningstider

  • Besøkende: kl 09.00-15.00
  • Telefon: kl 10.00-14.00