NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder - kontorinformasjon

Besøksadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.aust-agder@nav.no

Telefon

407 02 809

Åpningstider telefon: kl. 10.00-14.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Opplysninger

Åpningstider besøkende: kl. 09.00-15.00

Teknisk ordrekontor
• Åpent mandag - fredag kl 08.00 -15.00
• tlf 406 37 245

Tolketjenesten
• Tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Agder

Bilsenter
• NAV Bilsenter Sørvest-Norge

Akuttvakt
• Akutt reparasjon av hjelpemidler
• Akutt behov for tolk

Kontornummer

4709