NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder - kontorinformasjon

Besøksadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Telefon

37 41 91 60

Åpningstider telefon: kl. 10.00-14.00 (kl. 12.00-14.00 i perioden 2. juli til 13. august 2018)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Telefaks

37419161

Opplysninger

Åpningstider besøkende: kl. 09.00-15.00
(kl. 12.00-14.00 i perioden 2. juli til 13. august 2018)

Tolketjenesten
• Tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Agder

Bilsenter
• NAV Bilsenter Sørvest-Norge

Akuttvakt
• Akutt reparasjon av hjelpemidler
• Akutt behov for tolk

Kontornummer

4709