NAV Hjelpemiddelsentral Akershus - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgaten 1 og 2, Økern, 0580 Oslo

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

21 06 97 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 97 01

Kontornummer

4702

Opplysninger

E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Teknisk ordrekontor
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 for bestilling av reparasjoner.
Telefon: 21 06 98 60
Telefaks: 21 07 45 33

Besøksadresse:Kabelgaten 1, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten i Oslo og Akershus

Bildetolktjenesten

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
Åpent mandag-fredag kl 10.00-15.00
Besøksadresse: Kabelgaten 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern

Retur av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Kabelgaten 1, Økern