NAV Hjelpemiddelsentral Akershus - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgaten, 0580 OSLO

Telefon

21 06 97 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 OSLO

Telefaks

21069701

Kontornummer

4702