NAV Hjelpemiddelsentral Østfold - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gml. Tindlundvei 3, 1718 Greåker

Åpningstid

kl. 09.00–15.00 på telefon // Besøkstid 15.09-14.05: kl. 08.00–15.30 // Besøkstid 15.05-14.09: kl. 08.00–15.00

Telefon

69 01 02 20

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 Sarpsborg

Telefaks

69 01 02 21

Kontornummer

4701

Opplysninger

E-post: nav.hms.ostfold@nav.no

Skal kun benyttes av samhandlere, og når du skriver til oss på vegne av andre. Brukere som skal kontakte NAV om egen sak skal benytte Skriv til oss.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

****

Akuttvakt