NAV Hjelpemiddelsentral Østfold - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gamle Tindlund vei 3, 1718 GREÅKER

Epost

nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no

Telefon

407 02 801

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 SARPSBORG

Kontornummer

4701