NAV Heimdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Industriveien 7, Trondheim

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2964 Sluppen, 7438 Trondheim

Telefaks

73 43 83 01

Kontornummer

1607

Organisasjonsnummer:

993 267 910