NAV Haugesund - kontorinformasjon

Besøksadresse

Øvregate 124 (inngang Djupaskarsveien), 5527 Haugesund

Åpningstid

10.00–14.00. Åpent for avtalte møter mandag-fredag kl 09.00-15.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 353, 5501 Haugesund

Kontornummer

1106

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33, kommer du til NAV Kontaktsenter. Veilederne der kan hjelpe deg med de fleste henvendelser enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer, beskjeder til NAV-kontoret eller andre ting.

Dersom du ønsker å snakke med din veileder, kan NAV Kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed til din veileder, som vil ringe deg tilbake innen 2 virkedager.

Er du arbeidsgiver eller lege?

NAV har fått nytt felles nummer for henvendelser fra arbeidsgivere og leger, 55 55 33 36.

Bruk selvbetjeningsløsningene

Ditt NAV får du tilgang til alle selvbetjeningstjenestene i NAV. Her kan du blant annet se på Dine utbetalinger, sende meldekort, beregne Din pensjon, endre kontonummer og bruke kalkulatorene for bidrag og foreldrepenger med mer.

NAV Haugesund har eget brukerutvalg

Brukerutvalget består av Malene Gudmundsen, Jamie Torillsdatter, Ståle Strand Jensen og Christian Hauge. Du kan kontakte brukerutvalget ved å sende en e-post til: hgsd.bu.nav@outlook.com.

Områder kontoret dekker: 1151 NAV Utsira og 1106 Nav Haugesund

Organisasjonsnummer:

991 376 836