NAV Harstad - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hvedings gate 1

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–15.00. I romjulen er åpningstiden 10-14 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 24, 9481 Harstad

Telefaks

77 28 53 31

Kontornummer

1903

Områder kontoret dekker: Harstad og Bjarkøy

Organisasjonsnummer:

891 381 972