NAV Harstad - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hvedings gate 1

Åpningstid

Publikumsmottak åpent for drop-in mandag - fredag 10.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler alle dager, også utenom åpningstid hvis avtalt.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 24, 9481 Harstad

Telefaks

77 28 53 31

Kontornummer

1903

Områder kontoret dekker: Harstad og Bjarkøy

Organisasjonsnummer:

891 381 972