NAV Haram - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Storgata 29

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–15.00, tysdag og torsdag stengt (timeavtaler også utanom åpningstida)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 14, 6282 Brattvåg

Telefaks

70 32 14 01

Kontornummer

1534

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss