NAV Haram - kontorinformasjon

Besøksadresse

Storgata 29

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–15.00, tysdag og torsdag stengt (timeavtaler også utanom åpningstida)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 14, 6282 Brattvåg

Telefaks

70 32 14 01

Kontornummer

1534

Organisasjonsnummer:

891 379 412