NAV Halsa - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset, 6683 Vågland

Åpningstid

09.00–15.00, tirsdag stengt

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kommunehuset, 6683 Vågland

Telefaks

70 32 17 01

Kontornummer

1571

Organisasjonsnummer:

992 973 064