NAV Halden - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Rådhuset, Storgaten 8, 1771 Halden

Åpningstid

09.00–14.30, tirsdag og onsdag 10.00–14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 56, 1751 Halden

Telefaks

69 01 04 21

Kontornummer

0101

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss