NAV Halden - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Storgaten 8, 1771 Halden

Åpningstid

10.00–14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 56, 1751 Halden

Telefaks

69 01 04 21

Kontornummer

0101

Organisasjonsnummer:

994 010 808