NAV Halden - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Storgaten 8, 1771 Halden

Åpningstid

Åpent for drop in kl. 12.00 –14.30 mandag tom fredag.Timeavtaler i tidsrommet 09.00 - 14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 56, 1751 Halden

Kontornummer

0101

Organisasjonsnummer:

994 010 808