NAV Guovdageaidnu–Kautokeino - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Bredbuktnesveien 6, Guovdageaidnu–Kautokeino

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–13.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 9521 Guovdageaidnu–Kautokeino

Telefaks

78 38 92 01

Kontornummer

2011

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss