NAV Guovdageaidnu–Kautokeino - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bredbuktnesveien 6, Guovdageaidnu–Kautokeino

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–13.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 9521 Kautokeino

Telefaks

78 38 92 01

Kontornummer

2011

Organisasjonsnummer:

991 369 783