NAV Guovdageaidnu–Kautokeino - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bredbuktnesveien 6, Guovdageaidnu–Kautokeino

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–13.00. Timeavtaler mellom kl 0900-1530

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 9521 Kautokeino

Telefaks

78 38 92 01

Kontornummer

2011

Organisasjonsnummer:

991 369 783