NAV Guovdageaidnu/Kautokeino - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 9521 KAUTOKEINO

Telefaks

78389201

Organisasjonsnummer

991369783

Kontornummer

2011

Publikumsmottak

Kautokeino

Bredbuktnesveien 8, 9520 Kautokeino

Åpningstider
Mandag10:00 - 13:00Timeavtaler mellom kl 0900-1530.
Tirsdag10:00 - 13:00Timeavtaler mellom kl 0900-1530.
Onsdag10:00 - 13:00Timeavtaler mellom kl 0900-1530.
Torsdag10:00 - 13:00Timeavtaler mellom kl 0900-1530.
Fredag10:00 - 13:00Timeavtaler mellom kl 0900-1530.