NAV Grong - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset (nybygget)

Åpningstid

Publikumsmottak: 09.00–15.00 alle dager unntatt tirsdager. Timeavtaler gjennomføres alle dager i tidsrommet 08.00-15.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7870 Grong

Kontornummer

1742

Organisasjonsnummer:

993 218 782