NAV Grong - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset (nybygget)

Åpningstid

09.00–15.00, tirsdag 10.00–15.00, stengt torsdag inntil videre (timeavtaler gjennomføres uavhengig av publikumsmottakets åpningstider)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7870 Grong

Kontornummer

1742

Organisasjonsnummer:

993 218 782