NAV Grimstad - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37419721

Organisasjonsnummer

994007688

Kontornummer

0904

Publikumsmottak

Grimstad

Skolegaten 2, 4876 Grimstad

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Tirsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Onsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Torsdag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.
Fredag12:00 - 14:30Kontoret betjener timeavtale 09.00 - 15.00.