NAV Gjøvik - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 233, 2802 GJØVIK

Telefaks

61418831

Organisasjonsnummer

991380922

Kontornummer

0502

Publikumsmottak

Gjøvik

Niels Ødegaards gate 4, 2815 Gjøvik

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag12:00 - 14:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag12:00 - 14:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag12:00 - 14:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Fredag12:00 - 14:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.