NAV Gjemnes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Batnfjordsøra

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00. Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

6631 Batnfjordsøra

Telefaks

70 32 10 51

Kontornummer

1557

Organisasjonsnummer:

991 360 409