NAV Gaular - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Førdevegen 15, 6973 SANDE I SUNNFJORD

Telefaks

57016521

Opplysninger

Har du behov for å søkje om økonomisk yting/naudhjelp eller liknande, henvend deg i tenestetorget på Gaular rådhus for bistand/råd/rettleiing.

Organisasjonsnummer

994476084

Kontornummer

1430

Publikumsmottak

Sande i Sunnfjord

Førdevegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord

Åpningstider
MandagStengtTimeavtalar mellom 08.00 og 15.30.
TirsdagStengtTimeavtalar mellom 08.00 og 15.30.
OnsdagStengtTimeavtalar mellom 08.00 og 15.30.
TorsdagStengtTimeavtalar mellom 08.00 og 15.30.
FredagStengtTimeavtalar mellom 08.00 og 15.30.