NAV Fusa - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Eikelandsosen

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.30 (timeavtaler også utanom åpningstida)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 53, 5649 Eikelandsosen

Telefaks

53 04 47 31

Kontornummer

1241

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss