NAV Fusa - kontorinformasjon

Besøksadresse

Eikelandsosen

Åpningstid

Publikumsmottak man, ons og fre 10.00–14.30. Stengt tysdag og torsdag (timeavtaler også utanom åpningstida).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 53, 5649 Eikelandsosen

Telefaks

53 04 47 31

Kontornummer

1241

Organisasjonsnummer:

994 010 646