NAV Frogner - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sommerrogata 1

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, 02180 (sosiale tjenester) kl. 08.00–17.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 302 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 74 81

Kontornummer

0312

Opplysninger

Henvendelser som gjelder kommunale tjenester må rettes til Oslo kommunes kontaktsenter 02180.

NAVs åpningstider 4. mai

Publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo har reduserte åpningstider onsdag før Kristi himmelfartsdag. Onsdag 4. mai er publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo åpne fra kl. 09.00-13.30.

Åpningstid telefon 4. mai:

  • Tlf. 55 55 33 33 (statlige ytelser og tjenester) er betjent kl. 08.00-15.30
  • Tlf. 02180 (boligkontor og sosiale tjenester i Oslo) er betjent kl. 08.00-14.00

 

 

Områder kontoret dekker: Bydel Frogner

Organisasjonsnummer:

991 381 163