NAV Frogn - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusveien 6

Åpningstid

Publikumsmottak er åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 12.00–15.00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 20, 1441 Drøbak

Telefaks

67 25 74 91

Kontornummer

0215

Områder kontoret dekker: Frogn

Organisasjonsnummer:

993 264 067