NAV Fredrikstad - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bryggeriveien 2-4, 1607 Fredrikstad

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–12.00. (Gjelder fra 15. febr.2017)Vi har åpent for timeavtaler fra 0900-1400 hver dag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 Sarpsborg

Telefaks

69 01 05 51

Kontornummer

0106

Organisasjonsnummer:

993 267 937