NAV Fredrikstad - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bryggeriveien 2-4, 1607 Fredrikstad

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 574, 1703 Sarpsborg

Telefaks

69 01 05 51

Kontornummer

0106

Organisasjonsnummer:

993 267 937