NAV Fræna - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Elnesvågen

Åpningstid

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 10.00–14.30, stengt tirsdag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 6440 Elnesvågen

Telefaks

70 32 18 81

Kontornummer

1548

Organisasjonsnummer:

993 267 341