NAV Fræna og Eide - kontorinformasjon

Besøksadresse

Tingplassen 2, Rådhuset, Elnesvågen

Åpningstid

NAV Fræna-Eide har felles publikumsmottak i Elnesvågen for innbyggerne i begge kommunene. Mottaket er åpent for drop-in henvendelser (uten forhåndsavtale) mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00. Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33. Etter forhåndsavtale kan samtaler også avholdes i våre lokaler på Eide.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Tingplassen 2, 6440 Elnesvågen

Telefaks

70 32 18 81

Kontornummer

1548

Opplysninger

Felles NAV-kontor for Fræna og Eide.

Områder kontoret dekker: 1548 Nav Fræna og 1551 Nav Eide

Organisasjonsnummer:

993 267 341