NAV Førde - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 143, 6801 FØRDE

Opplysninger

JOBBTREFF

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 12:00-14:00 på NAV Førde. Viktig å møte presis.
Jobbtreff er eit tilbod for deg som arbeidssøkjar.
Her får du høve til å skrive og jobbe med søknader og CV, med bistand frå rettleiarar i NAV.
I tillegg er det felles gjennomgang av ulike tema knytt til jobbsøking; til dømes
• Kva ein CV og søknad skal innehalde
• «Korleis får du jobben»
• Jobbintervju
Det vil også bli presentert stillingar som berre er meldt til NAV og bedrifter i regionen kjem for å presentere seg sjølv. For dei som ynskjer vil det også vere høve til å få intervjutrening.
Ta med deg:
• Bærebar datamaskin (dersom du ikkje har vil der vere mogeleg å låne PC)
• Bankid (eventuelt buypass)

Organisasjonsnummer

993613339

Kontornummer

1432

Publikumsmottak

Hafstadvegen 40B

Hafstadvegen 40 B, 6800 Førde

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Tirsdag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
OnsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.