NAV Flatanger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Første etasje i kommunehuset (Miljøbygget)

Åpningstid

Publikumsmottak: Alle dager kl. 10.00–14.00, unntatt tirsdager. Timeavtaler gjennomføres alle dager i tidsrommet 08.00-15.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Miljøhuset, 7770 Flatanger

Telefaks

74 73 29 71

Kontornummer

1749

Organisasjonsnummer:

992 974 001