NAV Flatanger - kontorinformasjon

Besøksadresse

Første etasje i kommunehuset (Miljøbygget)

Åpningstid

Publikumsmottak mandag 10.00–14.00, tirsdag stengt for drop-in, bruk NAV Kontaktsenter 55 55 33 33, onsdag 10.00–14.00, torsdag 10.00–14.00, fredag 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Miljøhuset, 7770 Flatanger

Telefaks

74 73 29 71

Kontornummer

1749

Organisasjonsnummer:

992 974 001