NAV Flatanger - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Miljøbygget, 7770 Flatanger

Telefaks

74732971

Organisasjonsnummer

992974001

Kontornummer

1749

Publikumsmottak

Flatanger

Flatanger, 7770 Flatanger

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
TirsdagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag10:00 - 14:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.