NAV Flatanger - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Miljøbygget, 7770 FLATANGER

Telefaks

74732971

Organisasjonsnummer

992974001

Kontornummer

1749

Publikumsmottak

Flatanger

Flatanger, 7770 Flatanger

Åpningstider
Mandag11:00 - 13:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
TirsdagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Onsdag11:00 - 13:00Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
TorsdagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
FredagStengtTimeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.