NAV Fjaler - kontorinformasjon

Besøksadresse

Fjalerhuset, 6963 Dale

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 måndag, tysdag, torsdag og fredag. Onsdag ope for timeavtalar

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70, 6961 Dale i Sunnfjord

Telefaks

57 01 58 01

Kontornummer

1429

Organisasjonsnummer:

991 381 643