NAV Fitjar - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 24, 5418 FITJAR

Telefaks

53044411

Organisasjonsnummer

994007572

Kontornummer

1222

Publikumsmottak

Sentrumsgården

Fitjar, 5418 Fitjar

Åpningstider
MandagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
TirsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
OnsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
TorsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
FredagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.