NAV Finnmark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusgata 4, Vadsø

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

22 82 20 00 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 618, 9811 Vadsø

Telefaks

78 38 91 01

Kontornummer

2000