NAV Fana - kontorinformasjon

Besøksadresse

Nefagården, Østre Nesttunvei 8, Nesttun.

Åpningstid

10.00–14.30. Åpningstid kl 10:00 – 14:00 i perioden 03.07.17 – 18.08.17.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, sosialtjeneste 55 56 13 21, rekruttering og omstilling 908 62 522

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 190, 5853 Bergen

Kontornummer

1202

Organisasjonsnummer:

994 672 614