NAV Fana - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Nefagården, Østre Nesttunvei 8, Nesttun.

Åpningstid

10.00–14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, sosialtjeneste 55 56 13 21, rekruttering og omstilling 908 62 522

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 190, 5853 Bergen

Kontornummer

1202

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss