NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø - kontorinformasjon

Telefon

55553333

NAV Kontaktsenter: (+47) 55 55 33 33. NAV Kontaktsenter Pensjon: (+47) 55 55 33 34

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 608, 9811 VADSØ

Telefaks

67875801

Kontornummer

4820