NAV Evenes og Tjeldsund - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bedringens vei 2, Liland

Åpningstid

Betjent publikumsmottak tirsdag og torsdag 10-14. Åpent for avtalte timeavtaler alle ukedager 08-15.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bedringens vei 2, 8534 Liland

Telefaks

75 42 76 21

Kontornummer

1852

Opplysninger

NAV-kontoret er felles kontor for kommunene Evenes og Tjeldsund.

Organisasjonsnummer:

993 991 481