NAV Eidsvoll - kontorinformasjon

Besøksadresse

Saga 2, Sundet

Åpningstid

Publikumsmottak er åpent mandag, onsdag og fredag klokken 10.00-14.00 (timeavtaler også utenom åpningstidene)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70, 2081 Eidsvoll

Telefaks

67 25 66 81

Kontornummer

0237

Områder kontoret dekker: Eidsvoll

Organisasjonsnummer:

993 255 459