NAV Eidsvoll - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Saga 2, Sundet

Åpningstid

10:00–14:00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70, 2081 Eidsvoll

Telefaks

67 25 66 81

Kontornummer

0237

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Områder kontoret dekker: Eidsvoll