NAV Eidsvoll - kontorinformasjon

Besøksadresse

Saga 2, Sundet

Åpningstid

Publikumsmottak er åpent mandag, onsdag og fredag klokken 10.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstidene)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70, 2081 Eidsvoll

Telefaks

67 25 66 81

Kontornummer

0237

Områder kontoret dekker: Eidsvoll

Organisasjonsnummer:

993 255 459