NAV Eidsvoll - kontorinformasjon

Besøksadresse

Wergelandsgate 7 (Saga 2), 2080 Eidsvoll

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in mandag, onsdag og fredag klokken 10–14. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 70, 2081 Eidsvoll

Kontornummer

0237

Områder kontoret dekker: Eidsvoll

Organisasjonsnummer:

993 255 459